USLOVIOsiguranje

Sva vozila su osigurana u slučaju štete učinjene trećoj osobi (obvezno osiguranje).
Ukoliko je Vozilo Libero RentaCara oštećeno krivnjom drugog vozila, šteta se u  tom slučaju ne podmiruje iz kasko osiguranja Libero RentaCarovog vozila,
već iz police obveznog osiguranja te (odgovorne) strane.

Zbog toga je veoma važno napraviti policijski zapisnik, te popuniti odgovarajuće formulare.

Svakako treba nazvati Libero RentaCar poslovnicu.

Ako je Libero RentaCar vozilo oštećeno krivnjom njegovog vozača (stranke koja ga je unajmila), odgovornost za štetu osigurava se obveznim
plaćanjem dnevnog dodatka za kasko osiguranje (CDW). 
Ovo kasko osiguranje ne pokriva štetni dogadaj u punom iznosu, već samo štetu do iznosa franšize (vidi franšizu i cijenu njenog otkupa).

CDW ima i neke iznimke, koje nisu pokrivene kasko osiguranjem:

CDW ne pokriva štetu slijedećih dijelova: gume, ratkape, naplaci i donji postroj vozila, jer ove štete nastaju jedino grubom nepažnjom vozača.
CDW ne pokriva oštećenja motora nastala zbog nedostatka ulja.
CDW ne pokriva nikakvu štetu ako je vozač bio pod utjecajem droge ili alkohola (dokaz policijski zapisnik), te ukoliko je vozilo minirano ili namjerno zapaljeno.
CDW ne pokriva štetu učinjenu sa strane osobe koja nije navedena u ugovoru kao vozač.

Otkup franšize nije uključen u cijenu.

S otkupom franšize najmoprimac je pokriven u slučaju štete na vozilu u potpunosti (i dalje vrijedi pravilo o obaveznom policijskom zapisniku kao i gore navedene iznimke).

Ukoliko stranka ne otkupi franšizu, a napravljena šteta je manja od iznosa franšize, najmoprimac odgovara za taj manji iznos. Ako je iznos štete viši od iznosa odbitne franšize, stranka je odgovorna za iznos franšize. Ostatak štete pokriven je kasko osiguranjem.

U slučaju prometne nezgode, obavezan je policijski zapisnik. Ako stranka ne donese policijski zapisnik CDW se uopće ne primjenjuje i stranka je odgovorna za štetu u punom iznosu.

TP (theft protection = osiguranje od krađe) ne primjenjuje se u slučaju izgubljenih ključeva ili gubitka dokumenata vozila.

Postupak u slučaju prometne nezgode:

Osigurati vozilo od daljnjih oštećenja, zvati policiju i poslovnicu Libero RentaCara, dati izjavu i popuniti odgovarajuće formulare.

Plaćanje

Kreditne kartice koje priznaje Libero RentaCar su Visa, Mastercard, Maestro.

Postupak rezervisanja

Rezervacija treba biti poslana u našu centralnu Službu rezervacija po mogućnosti najmanje 48 sati prije preuzimanja. Svaka od nas potvrđena rezervacija dobit će svoj broj i biti će vraćena faxom ili e-mailom natrag Agenciji.

Naknadne izmjene rezervacija ili pak otkazivanja rezervacija također se moraju poslati na isti broj fax-a Libero RentaCaru. 

Prihvatanje rezervacije

Svaka rezervacije mora biti poslana i potvrđena od strane našeg rezervacijskog centra najmanje 24 sata prije željenog preuzimanja vozila.

U nekim iznimnim slučajevima za vrijeme špice sezone moguće je da Libero RentaCar odbije potvrditi rezervaciju zbog potpune popunjenosti kapaciteta. Slanje rezervacija "na vrijeme" može potpuno smanjiti mogućnost ovakvih odbijanja.